Covid-19

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Vi tar smittskyddet på största allvar och gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten när du anlitar oss och för att skapa en trygg arbetsplats för alla våra medarbetare. Din säkerhet är vår högsta prioritet. Våra gemensamma riktlinjer och åtgärder för Are Sverige, med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El, är framtagna för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19 och uppdaterades 2020-11-09.

 

Hur vi förebygger smittspridning av covid-19.
För dig som kund innebär det att vi;

 

 1. Följer allmänna råd, riktlinjer och anvisningar avseende infektionsbekämpning från Folkhälsomyndigheten, regeringen och våra myndigheter.
 2. Är uppmärksamma på särskilda regionala skillnader och följer vad som gäller i den region eller de regioner som vi bor och arbetar i.
 3. Går in på 1177.se för information om regionsjukhusens särskilda anvisningar och information om provtagning.
 4. Håller oss uppdaterade och följer fortlöpande ny information och anvisningar på folkhälsomyndigheten.se, krismyndigheten.se och 1177.se
 5. Är vaksamma på hur vi mår, går hem om vi inte mår bra och stannar hemma om vi känner oss sjuka.
 6. Testar oss om vi har symptom för covid-19. Går in på 1177.se för information om provtagning i din region.
 7. Är extra noga med hygiendetaljer, tvättar våra händer i 30 sekunder med tvål och vatten regelbundet och använder handsprit när vatten inte finns att tillgå.
 8. Har handsprit tillgängligt på alla våra kontor, filialer och i våra servicebilar.
 9. Hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk. Tar inte i hand. Undviker att röra vid ansiktet eller ögonen.
 10. Håller ett avstånd till varandra på minst 2 meter både ute och inne så ofta vi kan.
 11. Undviker fysiska möten där många personer samlas och folksamlingar.
 12. Hjälps åt att hålla en nära dialog med varandra om vad som händer i vardagen, så att vi i tid kan agera på situationer som uppstår.

 

Resor

 1. Följer Folkhälsomyndighetens och UD:s riktlinjer.
 2. Undviker kollektivtrafiken i möjligaste mån. I de fall vi måste resa kollektivt håller vi avstånd.
 3. Undviker att samåka i bil till våra projekt om det är möjligt.
 4. I största möjliga utsträckning genomför vi endast nödvändiga resor vid arbetsresor och vid besök mellan våra kontor. Vi strävar efter att begränsa besöken mellan våra kontor och vid besök med 4 personer eller fler meddelas kontorschefen.

 

När vi besöker våra kunders fastigheter

 1. Följer våra riktlinjer och har du som kund och beställare utökade krav och föreskrifter, gäller dessa i första hand. Vi följer även internt fastställda rutiner. (”Riktlinjer servicearbeten” inom Kungälvs Rörläggeri och Inter El. ”3.1 Skriftlig instruktion för att förhindra smittspridning av Covid-19” – när vi utför uppdrag i våra kunders fastigheter, bostäder eller lokaler inom Climat80 Gruppen.
  Även om alla hos oss är vana att leverera en hög servicegrad måste smittskyddssäkerheten komma först.
 2. För en dialog med våra verksamheter och informerar oss om rutiner och särskild hänsyn när vi ska gå in.
 3. Har handsprit tillgängligt i våra servicebilar.
 4. Tänker efter extra på hur vi rör oss i fastigheter och verksamheter för att förhindra smittorisk.
 5. Använder vid behov de skydd som behövs; som handskar, munskydd, med mera. Medarbetare har tillgång till skyddsutrustning anpassad utifrån våra uppdrag.
 6. Undviker fysiska möten och håller digitala möten i första hand.

 

På våra kontor

 1. Använder oss av digitala möten om vi kan uppnå samma resultat som med ett fysiskt möte.
  • Vid bokat besök tar den som ansvarar för mötet emot sitt besök.
  • Tyvärr tar vi inte emot oanmälda säljbesök.
 1. Arbetar hemifrån så långt det är möjligt och tar med vår bärbara dator hem varje dag för att säkra vår flexibilitet.
 2. Vid möten med fler än två personer används konferensrum och varannan stol.
 3. Använder varannan stol i våra mötesrum och lunchrum för att möjliggöra att vi håller avstånd till varandra vid möten och raster.
 4. Håller 2 meters avstånd till varandra så ofta vi kan, tvättar händerna regelbundet i 30 sekunder, hostar och nyser i armvecket och är vaksamma på hur vi mår och går hem om vi inte mår bra.

 

Om du varit i absolut närhet till någon som insjuknat i Covid-19

 1. Inkubationstiden för covid-19 är enligt Folkhälsomyndigheten 2-14 dagar. De flesta insjuknar ca 5 dagar efter att man smittats. För att säkerställa minskad smittspridning väljer vi att tillämpa 14 dagars fysisk distans enligt nedanstående alternativ;
  Övergår vi till att arbeta hemifrån om vi har möjlighet.
  Informerar närmsta chef, är extra uppmärksam på symptom och går hem omedelbart vid symptom.
 2. Om man bor med någon som är smittad av covid-19 ska man hålla sig i hemmet. Gå in på 1177.se för att se vad som gäller för provtagning i din region. Du som har fått förhållningsregler av vården ska följa dem. Det kan innebära att vi inte får gå till arbetet under sju dagar och på femte dagen ska göra en covid-19 test.
 3. Om man träffat någon som har covid-19 och har symptom – då ska man isolera sig. Gå in på 1177.se för att se vad som gäller för provtagning i din region. Du som har fått förhållningsregler av vården ska följa dem
 4. Om man träffat någon som har covid-19 och inte har symptom – är vi uppmärksamma under 2 till 14 dagar och undviker nära kontakt med andra.

 

Information

 1. Informerar våra konsulter och underentreprenörer, som arbetar i vår verksamhet, om att följa våra riktlinjer.
 2. Publicerar våra uppdaterade riktlinjer på climat80.se och kror.se och interel.se. Beredskapsgruppen informerar kontinuerligt medarbetare och chefer via utskick, väl synlig skyltning, interna möten och intranät.

 

Vid frågor gällande riktlinjer kontakta informationsansvarig; Petra Kindström, petra.kindstrom@are-group.se