Elbilsladdare

Dags för en elbil eller laddhybrid? Nu är det många som vill satsa på nytt, fräscht och miljövänligare bilåkande och det finns fler och fler bilmodeller med el att välja på.

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik, t.ex. en laddstation till elfordon, kan du få skattereduktion för kostnader gäller arbete och material. Skattereduktionen gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skatteavdraget fungerar på liknande sätt som med ROT- och RUT-avdragen. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och avdraget redovisas automatiskt i din deklaration.

När du installerar en laddstation till elbilen kan du som privatperson få en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år.

Exempel på laddboxar

Några tips att tänka på

Avdrag kan endast göras av det företag som skickar faktura på material och installation. Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen, får du bara skattereduktion för installationsarbetet och ingen skattereduktion för materialkostnaden.

Kriterier
Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll och ska avse:

  • Småhus/ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.
  • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion.
  • En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Mer om skattereduktion för grön teknik

Jag är intresserad av att installera elbilsladdare

Obs! Vid brådskande ärenden är det bäst att ringa till oss

Kontaktformulär