Elinstallationer

– från trådlösa strömbrytare till helt nytt elsystem

Omfattningen på våra uppdrag varierar men oavsett storlek har alla en sak gemensamt – varje elinstallation utgår ifrån kundens specifika behov och önskemål.

För varje projekt försöker vi hitta en optimal lösning som tar hänsyn till kundens önskemål, kvalitet på produkter och arbete, den totala kostnaden och inte minst hållbarhet. Vi är måna om att vara uppdaterade och utbildade för att kunna föreslå nya, lättanvända och energisnåla lösningar.

När vi lämnar arbetsplatsen har du en fungerande elanläggning som dokumenterats enligt dina önskemål.

Vad vi gör

Inter el utför kompletta elinstallationer – från projektering och konstruktion till driftfärdiga elanläggningar.

Våra kunder

Bland våra kunder hittar du privatpersoner, företag och entreprenörer så väl som kommun, skolor, föreningar och sjukhus.

Här jobbar vi

Vi arbetar med elinstallationer i Göteborg, Kungälv, Stenungsund och områdena kring Ale, Nödige och Surte.

Kontor & butik

butik_1

Exempeljobb

 • indragning av el
 • omdragning av el
 • installation av elcentral
 • smart belysning med rörelsevakt
 • installation av passersystem
 • installera larm
 • installera brandlarm
 • installera AC/ventilation
 • installation av värmepump
 • installera data-& telenätverk
 • installera uttagsstavar
 • sätta upp fönsterbänkskanaler för el- & datauttag

Industri & lager

industri

Exempeljobb

 • belysningsarmatur med närvarovakt
 • flexibla belysningsstyrningar
 • installera kraftuttag
 • installera elportar
 • sätta upp fläktar
 • installera ventilation
 • branddörrar
 • Canalis kanalskenor

Fastighetsägare

fastighetsagare

Exempeljobb

 • indragning av el
 • omdragning av el
 • installation av elcentral
 • smart belysning med rörelsevakt
 • installation av passersystem
 • installera larm
 • installera brandlarm
 • installera AC/ventilation
 • installation av värmepump
 • installera data-& telenätverk
 • installera uttagsstavar
 • sätta upp fönsterbänkskanaler för el- & datauttag

Elentreprenad

Vi tar ansvar och jobbar innovativt med de entreprenaduppdrag vi får. Entreprenadavdelningen har gedigen erfarenhet att räkna på och lägga upp arbetet för både total- och generalentreprenader utifrån befintliga bygghandlingar. Vårt mål är att genomföra varje entreprenaduppdrag ansvarfullt, innovativt och kostnadseffektivt.

En elentreprenad kan gälla allt från att utrusta ett nybyggt bostadsområde med kraftförsörjning till att dra om elen i renoverad affärslokal. Ett vanligt uppdrag för bostadsrättsföreningar är att byta  befintliga elstammar.

En annan typ av entreprenader kan innebära att vi upprustar upp belysnings- och elsystem inom kommun och skola.

Exempeljobb

 • kraftförsörjning vid nybyggnation
 • elektriska distributionssystem
 • installation av belysningssystem
 • installation av data- och nätverkssytem
 • instalation av larm- och passersystem
 • installation av kameraövervakning
 • omdragning av el i hyreshus, kontor m.m.
 • elstambyten

Privatpersoner

Kök i nyrenoverad 2.a

Vi utför elarbeten för privatpersoner. Det kan handla om nybyggnation, renovering eller mindre kompletteringar som att sätta in en jordfelsbrytare. Idag är det många som installerar solpaneler och elbilsladdare och det hjälper vi gärna till med.

Vill du spara el kan vi komma och göra en elöversyn.

Exempeljobb

 • dra in el/dra om el
 • sätta in ny elcentral
 • byta proppskåp
 • installation av elmätare
 • installation av jordfelsbrytare
 • installera golvvärme
 • nya element, radiatorer
 • installera en värmepump
 • elbilsladdare
 • installera villalarm
 • ny belysning och nya strömbrytare
 • installera tvättmaskin
 • sätta in handukstork
 • ventilationsfläkt i badrum
 • trädgårdsbelysning
 • solceller

ROT-avdrag på 30 %

ROT-avdrag innebär att du som privatkund bara betalar 70 procent arbetskostnaden för elarbeten vi utför i din bostad. ROT-avdraget gäller om vi drar in el i ett nytt hus, byter ut dina gamla elledningar eller utför fasta installationer och reparationer som inbegriper el. Du kan även få ROT-avdrag för att gräva ner elen som försörjer ditt bostadshus. ROT-avdraget täcker arbetskostnaderna för nergrävningen på tomten där huset står.

Du har också rätt till ROT-avdrag för elarbeten som utförs i din bostadsrätt. Vanliga elarbeten som utförs i lägenheter är moderninsering av lägenhetens elsystem, byte av elcentral (nytt proppskåp) och installation av extra vägguttag.

Självklart svarar vi på frågor om ROT-avdraget innan vi utför ett jobb hos dig så att du ät trygg med vad som gäller. Du behöver varken ligga ute med pengar eller fylla i en massa papper. Vi löser all kommunikationen med Skatteverket.

Vill du läsa mer på egen hand om villkoren för ROT-avdraget hittar du mer information på Skatteverkets hemsida.

Jag vill gärna ha hjälp med elinstallationer

Obs! Vid brådskande ärenden är det bäst att ringa till oss

Kontaktformulär