Energieffektivisering

– spara på miljön och kostnaderna

Vi blir mer och mer medvetna om hur viktigt det är att använda naturens resurser på ett smart sätt. Så vad kan privatpersoner, företag och kommuner göra när det gäller energibesparing i samband med el?

Lägre energiförbrukning betyder mindre koldioxidutsläpp. Enligt Belysningsbranschens broschyr ”En ljusare framtid” skulle koldixidutsläppen i Europa minska med nästan 2 ton/år om all belysning i Sverige moderniserades.

Lägre energiförbrukning betyder också lägre elkostnader. Bara genom att byta ut äldre belysning till modern armatur och LED-lampor kan du sänka elkostnaden med upp till 80 procent!

Energieffektivisering med energianalys och åtgärdsförslag

Vill du bli mer energieffektiv kan vi göra en energianalys av din fastighet eller arbetsplats. Vi gör en noggrann besiktning av nuvarande elektrisk utrustning, går igenom hur den utnyttjas i dagsläget, hur mycket energi som faktiskt går åt och jämför med de behov som måste fyllas.

Med undersökningen som grund kan vi ge förslag på hur:

 •    du skulle kunna minska din nuvarande elförbrukning,
 •    du kan utnyttja den befintliga elen mer effektivt,
 •    regelbunden service skulle kunna sänka elförbrukningen.

Konkreta exempel på energieffektivisering kan vara att:

 •    byta från glödlampor till lågenergilampor eller LED-belysning,
 •    installera rörelsevakter som styr t.ex. belysning och värme,
 •    byta till ny, mindre energikrävande utrustning. Många eldrivna produkter är energimärkta.

Kontakta oss om du vill arbeta aktivt med energibesparing och göra både miljön och din plånbok glad.

Mätning och övervakning av strömförbrukningen

Med hjälp av en portabel energihub kan vi koppla upp oss mot er elanläggning för att mäta och övervaka er strömförbrukning.

Utifrån resultaten kan vi se:

 • Är er säkring anpassad till ert behov eller kan vi sänka den?
 • Vilka toppar finns?
 • Hur är belastningen på faserna?
 • Vad kan vi göra med topparna?
 • Energilager, -batteri, är det lönsamt?

Vi hoppas kunna hjälpa fler att sänka sina elkostnader. Det finns mycket pengar att spara när man energieffektiviserar sin fastighet.

Jag vill gärna ha hjälp med energieffektivisering

Obs! Vid brådskande ärenden är det bäst att ringa till oss

Kontaktformulär