Kvalitets- och miljöarbete

Vi projekterar, beräknar, planerar och installerar. Vi har stor erfarenhet inom VVS och el. Genom vårt långsiktiga arbete är målet att ha bästa möjliga kundfokus, vilket ska leda till:

  • leverans av tjänster och produkter som uppfyller och gärna överträffar kundernas krav och förväntningar,
  • de nöjdaste kunderna i branschen,
  • en ständig utveckling och förbättring av tjänster och produkter.

Vi åtar oss att följa bindande krav som ställs i gällande EU-förordningar, svensk lagstiftning, föreskrifter och branschanvisningar. Till detta ställs även interna krav.

Ledningssystemet skall vara praktiskt användbart i det dagliga arbetet och ständigt utvecklas och förbättras för att vid varje tidpunkt stödja verksamheten utifrån den verklighet vi finns i.

Ulf Andersson
VD, Kungälvs Rörläggeri

Certifierat verksamhetssystem

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö) av Inspecta Sertifioiniti Oy.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är uppbyggt i enlighet med AFS 2001:1 och bygger på att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och utvecklas i sitt arbete, samt känna gemenskap inom hela företaget.

ISO 9001_2015 Certifikat

ISO 14001_2015 Certifikat

Peter Gipperth
KMA-samordnare

Telefon: 070 - 289 25 20

Mejl: peter.gipperth@are-group.se