Anpassning till kontorslokaler

Inter El Nyheter

I samarbete med Byggarna i Ale anpassar vi gamla Börjessons Mekaniskas fastighet i Nödinge till kontorslokaler