Aptus för Kungälvsbostäder

Inter El Nyheter

För Kungälvsbostäder installerar vi just nu passersystemet Aptus i ett flertal av deras fastigheter i Kungälv