Byte av belysning i Bohushallen för Ale Kommun

Inter El Nyheter

För Ale Kommun byter vi ut belysningen i Bohushallen